top of page
joeewong_taie_grad_highlights_0040_edite

Sinh viên Canada

Mẫu đăng ký

NEW_taie logo 2017 final.png

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến TAIE International Institute.

Biểu mẫu dưới đây dành cho những sinh viên có quốc tịch Canada hoặc thường trú nhân.

 

Câu hỏi thường gặp:

1. Hạn nộp hồ sơ là bao lâu?

TAIE cung cấp một quy trình nhập học luân phiên với 6 học kỳ trung học một năm và 12 học kỳ ESL. Đối với những người có ý tưởng về ngày bắt đầu cụ thể, chúng tôi khuyên bạn nên nộp đơn 2-4 tháng trước khi học kỳ lý tưởng của bạn bắt đầu để có đủ thời gian nộp đơn xin thị thực / giấy phép học tập (nếu cần) và chuẩn bị cho chuyến đi.

2. Chính sách hoàn lại tiền của bạn là gì?

Chính sách hoàn lại tiền:

1. Phí đăng ký không được hoàn lại.

2. Đối với sinh viên ở Canada hoặc những sinh viên không cần thị thực đến thăm Canada và dự định học tại TAIE, học phí sẽ không được hoàn lại khi đã đăng ký.

3. Nếu học sinh đã nộp đơn xin giám hộ, lệ phí này sẽ được hoàn lại trong trường hợp bị từ chối cấp thị thực nhưng sẽ được khấu trừ 200 đô la phí quản lý.

4. Đối với sinh viên Quốc tế, việc hoàn trả học phí hoặc các khoản phí khác sẽ chỉ được thực hiện nếu visa du học bị từ chối. Các tài liệu sau đây phải được xuất trình để xử lý khoản hoàn trả.

a) Đơn xin hoàn trả bằng văn bản của sinh viên

b) Thư từ chối thị thực gốc do Đại sứ quán Canada cấp

c) Thư chấp nhận gốc từ TAIE và biên lai thanh toán học phí do Đại sứ quán Canada trả lại cho sinh viên

* Sinh viên đã được chấp thuận thị thực của họ sẽ không được hoàn lại tiền cho bất kỳ khóa học nào họ có thể chọn hủy bỏ trong tương lai

 

3.   Chúng tôi có bắt buộc phải chọn một trong các lựa chọn cư trú của TAIE không?

Không, học sinh không có nghĩa vụ phải lựa chọn nơi ở của chúng tôi hoặc các lựa chọn ở cùng gia đình bản xứ nhưng để tận dụng TAIE với tư cách là người trông coi, học sinh phải ở tại một trong các khu nhà ở hoặc nhà dân của chúng tôi.

 

4. Học sinh có thể ở tại một trong các lựa chọn cư trú của TAIE nhưng có một thành viên gia đình địa phương làm người giám hộ không?

Phải, tất nhiên.

bottom of page