top of page
20170606_130130.jpg

Hỗ trợ về nhân sự & CNTT

NEW_taie logo 2017 final.png

Nhóm hỗ trợ của chúng tôi sẵn sàng trợ giúp.

Đội ngũ nhân sự và hỗ trợ về kỹ thuật được đào tạo chuyên sâu của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ sinh viên và giảng viên của chúng tôi 24/7, qua email, tin nhắn văn bản hoặc gặp trực tiếp. Các bảng thông báo cập nhật có sẵn trong toàn trường với các chính sách nhân sự của trường  và chi tiết liên hệ của từng nhân viên tại TAIE.

Yêu cầu bảo trì

Đối với các yêu cầu bảo trì, hãy điền vào biểu mẫu bên dưới và quay lại Lễ tân chính trên tầng 2.

hỗ trợ về wifi

Cần trợ giúp kết nối với WiFi của chúng tôi? Người quản lý CNTT của chúng tôi có thể trợ giúp.

ĐĂNG nHẬP email

Để đăng nhập vào email TAIE của bạn từ nhà, hãy nhấp vào liên kết bên dưới.

tRÒ CHUYỆN VỚI NHÓM HR 

Có một đề nghị hoặc mối quan tâm? Hãy cho nhóm của chúng tôi biết.

bottom of page