Tìm hiểu thêm về chúng tôi!

Bạn có câu hỏi nào không?

Đối với các câu hỏi chung, vui lòng gọi cho lễ tân chính của chúng tôi từ 9:00 sáng đến 5:00 chiều (EST): (+1) 416-368-2882

Học Viện quốc tế TAIE

399 Church St.

Toronto, ON, Canada

M5B 2J6

Email: info@taie.ca

NEW_taie logo 2017 final.png