top of page
IMG_4692.jpg

Lịch học

NEW_taie logo 2017 final.png
Lịch UPC

Học kì 1

31 tháng 7 - 21 tháng 9 2023

Ngày lễ:
Ngày nghỉ lễ 7 tháng 8
Ngày lao động 4 tháng 9

Học kỳ 3

20 tháng 11 2023- 24 tháng 1 2024

Kỳ nghỉ đông:
18 tháng 12 - 1 tháng 1
Trở lại lớp học ngày 2 tháng 1

Học kỳ 5

25 tháng 3 - 16 tháng 5 2023

Ngày lễ:
Thứ Sáu Tuần Thánh 29 tháng 3
Thứ Hai Phục Sinh 1 tháng 4

Học kỳ 2

25 tháng 9 - 15 tháng 11 2023

Kỳ nghỉ:
Thanksgiving ngày 9 tháng 10

Học kỳ 4

29 tháng 1 - 20 tháng 3 2023

Kỳ nghỉ:
19 tháng 2 Ngày gia đình

Học kỳ 6

21 tháng 5 - 11 tháng 7 2023

Kỳ nghỉ:
1 tháng 7 Ngày Canada

* Để biết thông tin chi tiết về UPC Elite và UPC Fast track, vui lòng liên hệ với một trong các Cố vấn Hướng dẫn Học tập của chúng tôi
Lịch ESL

Kỳ 1

31 tháng 7 - 25 tháng 8 năm 2023

Ngày 31 tháng 7 năm 2023- Khóa học bắt đầu
Ngày 25 tháng 8 năm 2023- Ngày cuối cùng của lớp

Kỳ 3


25 tháng 9 - 20 tháng 10 năm 2023

ngày 25 Tháng 9 năm 2023- Khóa học bắt đầu
ngày 20 Tháng 10 năm 2023- Ngày cuối cùng của lớp

Kỳ 5

20 tháng 11 - 14 tháng 12 năm 2023

ngày 20 Tháng 11 năm 2023- Khóa học bắt đầu
Ngày 14 tháng 12 năm 2023- Ngày cuối cùng của lớp

Kỳ 7

29 tháng 1 - 23 tháng 2 năm 2024

Ngày 29 tháng 1 năm 2024- Khóa học bắt đầu
Ngày 23 tháng 2 năm 2024- Ngày cuối cùng của lớp

Kỳ 9

25 tháng 3 - 22 tháng 4 năm 2024

Ngày 25 tháng 3 năm 2024- Khóa học bắt đầu
Ngày 22 tháng 4 năm 2024- Ngày cuối cùng của lớp

Kỳ 11

21 tháng 5 - 14 tháng 6 năm 2024

Ngày 21 tháng 5 năm 2024- Khóa học bắt đầu
Ngày 14 tháng 6 năm 2024- Ngày cuối cùng của lớp

Kỳ 2

28 tháng 8 - 22 tháng 9 năm 2023

Ngày 28 tháng 8 năm 2023- Khóa học bắt đầu
Ngày 22 tháng 9 năm 2023- Ngày cuối cùng của lớp

Kỳ 4

23 tháng 10 - 16 tháng 11 năm 2023

Ngày 23 tháng 10 năm 2023- Khóa học bắt đầu
Ngày 16 tháng 11 năm 2023- Ngày cuối cùng của lớp

Kỳ 6

2 tháng 1 - 26 tháng 1 năm 2024

Ngày 02 tháng 1 năm 2024- Khóa học bắt đầu
Ngày 26 tháng 1 năm 2024- Ngày cuối cùng của lớp

Kỳ 8

26 tháng 2 - 21 tháng 3 năm 2024

Ngày 26 tháng 2 năm 2024- Khóa học bắt đầu
Ngày 21 tháng 3 năm 2024- Ngày cuối cùng của lớp

Kỳ 10

23 tháng 4 - 17 tháng 5 năm 2024

Ngày 23 tháng 4 năm 2024- Khóa học bắt đầu
Ngày 17 tháng 5 năm 2024- Ngày cuối cùng của lớp

Kỳ 12

17 tháng 6 - 12 tháng 7 năm 2024

Ngày 17 tháng 6 năm 2024- Khóa học bắt đầu
ngày 12 Tháng 7 năm 2024- Ngày cuối cùng của lớp

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu thêm

Chưa có bài đăng nào được xuất bản bằng ngôn ngữ này
Khi có bài đăng mới, bạn sẽ thấy chúng ở đây.
Study Group
bottom of page