IMG_4692.jpg

Lịch học

Lịch UPC

Học kì 1

Ngày 4 tháng 8 - ngày 24 tháng 9 năm 2020

Ngày 4 tháng 8 - Các lớp học bắt đầu

Ngày 7 tháng 9 - Ngày lao động (Không có lớp học)

Ngày 24 tháng 9 - Ngày cuối cùng của Lớp học

Học kỳ 3

Ngày 24 tháng 11 năm 2020 - ngày 27 tháng 1 năm 2021

Ngày 24 tháng 11 - Ngày đầu tiên của lớp học

Ngày 19 tháng 12 - ngày 3 tháng 1 - Kỳ nghỉ đông

Ngày 4 tháng 1 - Trở lại lớp học

Ngày 27 tháng 1 - Ngày cuối cùng của lớp học

Học kỳ 5

30 tháng 3 - 21 tháng 5 năm 2021

Ngày 30 tháng 3 - Ngày đầu tiên của lớp học

Ngày 2 tháng 4 - Thứ Sáu Tuần Thánh (Không có lớp học)

Ngày 5 tháng 4 - Chủ nhật Phục sinh (Không có lớp học)

Ngày 21 tháng 5 - Ngày cuối cùng của lớp học

Học kỳ 2

28 tháng 9 - 18 tháng 11 năm 2020

Ngày 28 tháng 9 - Ngày đầu tiên của lớp học

Ngày 12 tháng 10 - Lễ tạ ơn (Không có lớp học)

Ngày 18 tháng 11 - Ngày cuối cùng của lớp học

Học kỳ 4

Ngày 1 tháng 2 - ngày 24 tháng 3 năm 2021

Ngày 1 tháng 2 - Ngày đầu tiên của lớp học

Ngày 15 tháng 2 - Ngày gia đình

Ngày 24 tháng 3 - Ngày cuối cùng của lớp học

Học kỳ 6

Ngày 1 tháng 6 - ngày 23 tháng 7 năm 2021

Ngày 1 tháng 6 - Ngày đầu tiên của lớp học

Ngày 1 tháng 7 - Ngày Canada (Không có lớp học)

Ngày 23 tháng 7 - Ngày cuối cùng của lớp học

* Để biết thông tin chi tiết về UPC Elite và UPC Fast track, vui lòng liên hệ với một trong các Cố vấn Hướng dẫn Học tập của chúng tôi
Lịch ESL

Kỳ 1

Ngày 4 - 28 tháng 8 năm 2020

Ngày 4 tháng 8 - Các lớp học bắt đầu

28 tháng 8 - Ngày cuối cùng của lớp học

Kỳ 3

28 tháng 9 - 23 tháng 10 năm 2020

Ngày 28 tháng 9 - Ngày đầu tiên của lớp học

Ngày 12 tháng 10 - Ngày lễ tạ ơn (Không có lớp học)

Ngày 23 tháng 10 - Ngày cuối cùng của lớp học

Kỳ 5

24 tháng 11 - 18 tháng 12 năm 2020

Ngày 24 tháng 11 - Ngày đầu tiên của lớp học

Ngày 18 tháng 12 - Ngày cuối cùng của lớp học

Ngày 19 tháng 12 - ngày 3 tháng 1 - Kỳ nghỉ Đông

 

Kỳ 7

Ngày 1 tháng 2 - ngày 26 tháng 2 năm 2021

Ngày 1 tháng 2 - Ngày đầu tiên của lớp học

Ngày 15 tháng 2 - Ngày Victoria

Ngày 26 tháng 2 - Ngày cuối cùng của lớp học

Kỳ 9

30 tháng 3 - 27 tháng 4 năm 2021

Ngày 30 tháng 3 - Ngày đầu tiên của lớp học

Ngày 2 tháng 4 - Thứ Sáu Tuần Thánh (Không có lớp học)

Ngày 5 tháng 4 - Chủ nhật Phục sinh (Không có lớp học)

Ngày 27 tháng 4 - Ngày cuối cùng của lớp học

Kỳ 11

Ngày 1 tháng 6 - ngày 25 tháng 6 năm 2021

Ngày 1 tháng 6 - Ngày đầu tiên của lớp học

Ngày 25 tháng 6 - Ngày cuối cùng của lớp học

Kỳ 2

Ngày 31 tháng 8 đến ngày 25 tháng 9

Ngày 31 tháng 8 - Ngày đầu tiên của lớp học

Ngày 7 tháng 9 - Ngày lao động (Không có lớp học)

Ngày 25 tháng 9 - Ngày cuối cùng của lớp học

Kỳ 4

27 tháng 10 - 20 tháng 11 năm 2020

Ngày 27 tháng 10 - Ngày đầu tiên của lớp học

Ngày 20 tháng 11 - Ngày cuối cùng của lớp

Kỳ 6

4 tháng 1 - 28 tháng 1 năm 2021

Ngày 4 tháng 1 - Ngày đầu tiên của lớp học

Ngày 28 tháng 1 - Ngày cuối cùng của lớp học

Kỳ 8

Ngày 2 tháng 3 - ngày 26 tháng 3 năm 2021

Ngày 2 tháng 3 - Ngày đầu tiên của lớp học

Ngày 26 tháng 3 - Ngày cuối cùng của lớp học

Kỳ 10

Ngày 3 tháng 5 - ngày 28 tháng 5 năm 2021

Ngày 3 tháng 5 - Ngày đầu tiên của lớp học

Ngày 28 tháng 5 - Ngày cuối cùng của lớp học

Kỳ 12

28 tháng 6 - 26 tháng 7 năm 2021

Ngày 28 tháng 6 - Ngày đầu tiên của lớp học

Ngày 1 tháng 7 - Ngày Canada (Không có lớp học)

Ngày 26 tháng 7 - Ngày cuối cùng của lớp học

BẠN CÓ CÂU HỎI? HÃY LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI.

Đường dây điện thoại chính:        +1 (416) -368-2882
Fax: 416-955-0023
Tuyển sinh: +1 (416) -368-2882 máy lẻ. 301
Hướng dẫn: +1 (416) -368-2882 máy lẻ. 413
Tuyển dụng: +1 (416) -955-9518
Email: info@taie.ca


Học Viện quốc tế TAIE
399 Church St.
Toronto, ON, Canada
M5B 2J6

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu thêm

Chưa có bài đăng nào được xuất bản bằng ngôn ngữ này
Hãy chú ý theo dõi...