top of page
Anchor 1
IMG_3735.jpg
IMG_5888.jpg

OSSD

(Bằng tốt nghiệp trung học Ontario)

Chương trình OSSD của TAIE được thiết kế cho những học sinh muốn lấy bằng trung học tại Canada. Để tốt nghiệp và nhận được Bằng Tốt nghiệp Trung học Ontario, mỗi học sinh phải đáp ứng ba yêu cầu:

  1. Hoàn thành tất cả 30 tín chỉ. (bao gồm 18 môn học bắt buộc và 12 môn học tùy chọn).

  2. Vượt qua Bài kiểm tra Văn học Trung học Ontario hoặc hoàn thành OLC4O

  3. Hoàn thành 40 giờ phục vụ cộng đồng.

CN-Tower_GettyImages-615764386.jpg
Toronto

UPC

(Các khóa học Dự bị Đại học)

Chương trình UPC độc đáo của TAIE được thiết kế cho những học sinh đã học xong trung học (hoặc tốt nghiệp từ Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) hoặc O-level, v.v.) và đã nhận bằng tốt nghiệp trung học nhưng muốn cải thiện điểm số của mình và / hoặc được chấp nhận vào một trường đại học hoặc cao đẳng tốt hơn.

GRP_0952副本.jpg
Anchor 2
IMG_4778.jpg
joeewong_taie_grad_highlights_0024.jpg
joeewong_taie_grad_highlights_0002.jpg

UPC
Elite

Chương trình UPC Elite của TAIE được thiết kế dành cho những học sinh đặc biệt, những người quyết tâm được nhận vào một trong sáu trường đại học hàng đầu của Canada. Đây là một chương trình đặc biệt dành cho những sinh viên có cùng chí hướng. Chương trình có một kỳ nhập học mỗi năm, với các yêu cầu bổ sung.

Anchor 3
IMG_7572.jpg

Luyện thi IELTS

Khóa học luyện thi IELTS của TAIE tập trung vào các kỹ năng ngôn ngữ và kỹ thuật làm bài thi cần thiết để đảm bảo sinh viên của chúng tôi có bộ kỹ năng tối ưu cần thiết để đạt được điểm IELTS cần thiết cho trường đại học mà họ lựa chọn. Khóa học được tổ chức mỗi học kỳ và là tùy chọn.

IMG_4901_edited.jpg
Anchor 4
IMG_3068.jpg

ESL

(Tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai)

Các khóa học ESL của chúng tôi được thiết kế để dựa trên kiến thức tiếng Anh và giáo dục trước đây của học sinh. Chúng tôi đo lường kiến thức của họ thông qua bài kiểm tra tiếng Anh đầu vào được tiêu chuẩn hóa. Sinh viên sẽ chỉ sử dụng tiếng Anh khi học tại TAIE. Chương trình ESL của chúng tôi được Bộ Giáo dục Ontario phê duyệt và cung cấp cho học sinh các kỹ năng tiếng Anh cần thiết cho các mục đích học tập hàng ngày và thiết yếu.

Anchor 5

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu thêm

Chưa có bài đăng nào được xuất bản bằng ngôn ngữ này
Khi có bài đăng mới, bạn sẽ thấy chúng ở đây.
bottom of page