top of page
joeewong_taie_grad_highlights_0023.jpg

Hỗ trợ tài chính & học bổng

NEW_taie logo 2017 final.png

Hỗ trợ tài chính, phù hợp với nhu cầu của bạn

TAIE tạo điều kiện cho học sinh phát triển và tự hào khi dẫn dắt học sinh vào con đường thành công. Để mang đến cơ hội quý giá cho nhiều sinh viên xứng đáng hơn, TAIE cung cấp một số lượng học bổng và suất học bổng hạn chế mỗi năm. Học bổng dựa trên năng lực học tập và những thành công trước đó của học sinh, hỗ trợ tài chính sẽ dựa trên nhu cầu của mỗi gia đình.

ĐẠI HỌC TORONTO - GIẢI THƯỞNG XUẤT SẮC TAIE

Hàng năm, nhóm tư vấn của chúng tôi đề cử một số sinh viên tốt nghiệp trở thành người nhận Giải thưởng của Đại học Toronto dành cho những học sinh TAIE xuất sắc. 5 sinh viên chiến thắng được chọn bởi bộ phận tuyển sinh của Đại học Toronto và được vinh danh trong lễ tốt nghiệp hàng năm của chúng tôi, trong nhiều năm qua buổi lễ tốt nghiệp đã được tổ chức tại một trong những trung tâm hội nghị đẳng cấp thế giới của Đại học Toronto.

DSC02887副本.jpg

HỌC BỔNG HỌC TẬP

Học bổng được trao cho những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc đã được chứng minh tại đất nước của họ. Một số sinh viên có thể cần hỗ trợ tài chính dựa trên nhu cầu cá nhân và văn phòng của TAIE sẽ đánh giá tất cả các đơn xin học bổng theo từng cá nhân.

Tìm hiểu thêm

Tìm hiểu thêm

Chưa có bài đăng nào được xuất bản bằng ngôn ngữ này
Khi có bài đăng mới, bạn sẽ thấy chúng ở đây.
bottom of page